Damar Tantra

(1) Oh Parvati! (De God Shiva spreekt tot zijn vrouw, Parvati.) Zij die deze methode beoefenen zullen kunnen genieten van de vruchten van Shivambu (eigen urine) en meditatie. Daarvoor worden de volgende handelingen aanbevolen samen met bepaalde gebruiksvoorwerpen.

(2,3) De Shivambu wordt gedronken uit potten/flessen die gemaakt zijn van goud, zilver, koper, brons, ijzer, tin, glas, aardewerk, bamboe, pompoen, botten, leer of boombladeren.

(4) De urine moet worden opgevangen in een van de bovengenoemde gebruiksvoorwerpen en dan gedronken worden. Van deze is het aardewerk beter maar koper is het beste.

(5) Degene die zich bezighoudt met deze methode kan zich het beste onthouden van zoute, scherpe en bittere voeding, zichzelf niet te veel vermoeien, een dieet van lichte voeding houden, op de grond slapen en zijn zinnen beheersen.
—Genesis 1-29: “Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn”—

(6) De oprechte beoefenenaar zou op moeten staan als driekwart van de nacht voorbij is en urineren met zijn gezicht naar het oosten.

(7) De beste werkwijze is om het eerste en het laatste gedeelte van zijn urine weg te laten en alleen het middelste gedeelte te verzamelen.

(8) Net zoals er gif is in de bek en de staart van een slang, oh Parvati, zo is het ook met de Shivambu.

(9) Shivambu is hemelse nectar, het is in staat om veroudering te stoppen en ziektes te vernietigen. De beoefenaar moet de eigen urine nemen en dan met andere rituelen en meditatie verder gaan.

(10) Na het schoonmaken van de mond en gezicht, en het uitvoeren van de andere essentiele ochtend bezigheden, zou men de eigen verse urine moeten drinken. Alle ziektes waaraan men geleden heeft, tot aan de geboorte toe, zullen genezen.


(11) Iemand die Shivambu gedurende 1 maand drinkt zal van binnen worden schoongemaakt. Na 2 maanden worden alle zintuigen actief en energiek.

(12) Het gedurende 3 maanden drinken vernietigt alle ziektes en bevrijdt de beoefenaar van alle problemen. Door het 5 maanden te drinken, verkrijgt men goddelijk inzicht en raakt men vrij van alle ziektes.

(13) Na 6 maanden deze therapie te hebben gevolgd zal de beoefenaar buitengewoon intelligent worden. Na 7 maanden zal hij buitengewoon sterk worden.

(14) Na 8 maanden zal het menselijk lichaam een goddelijke glans krijgen zoals dat van glinsterend goud en het zal permanent zijn. Na 9 maanden onafgebroken gebruik zal tuberculose en lepra verdwijnen.

(15) Na 10 maanden onafgebroken gebruik zal de beoefenaar een schat aan helderheid en glanzendheid worden. Na 11 maanden wordt de beoefenaar puur en zuiver, van binnen en van buiten.

(16) Na 1 jaar onafgebroken gebruik zal de beoefenaar schitteren als de zon. Na 2 jaar kan de beoefenaar het element aarde beheersen.

(17) Na 3 jaar deze therapie beoefend te hebben, kan de beoefenaar het element water beheerseb. Na 4 jaar kan de beoefenaar zeker het element vuur beheersen.

(18) Na 5 jaar kan de beoefenaar het element lucht beheersen. 7 jaar van gebruik maakt de beoefenaar in staat om zijn ego te beheersen.

(19) Na 8 jaar werken met deze methode kan de beoefenaar alle 5 belangrijke elementen van het universum beheersen. 9 jaar van deze methode maken de beoefenaar onsterfelijk.

(20) Na 10 jaar experimenteren zal het mogelijk zijn om in de lucht te zweven. Na 11 jaar zal de beoefenaar in staat zijn om naar de bewegingen van zijn organen te luisteren.

(21) Experimenten gedurende 12 jaren zullen de beoefenaar in staat stellen om zo lang te leven als de maan en de planeten. Gevaarlijke dieren zoals slangen kunnen hem niet deren, slangegif zal de beoefenaar niet doden. Hij kan drijven op water zoals hout drijft en hij zal nooit verdrinken.


(22,23…) Oh Godin! Ik zal je vertellen over andere aspecten van deze therapie. Luister aandachtig naar me. Als je 6 maanden ononderbroken het poeder van Amrita (Tinospora Cordifalia, Guduchi) oplost in Shivambu, zal de mens vrij van alle ziektes zijn en perfect gelukkig.

(…23,24) Poeder van Haritaki (Terminalia Chebula, Harade) moet regelmatig worden ingenomen met Shivambu. Deze combinatie stopt de veroudering en alle ziektes. Als men dat een jaar lang doet, wordt men buitengewoon sterk.

(25) Eén gram zwavel tesamen met Shivambu elke ochtend genomen. Hij die dit 3 jaar lang doet zal net zo lang leven als de maan en de sterren. Zijn urine en feaces zijn goud-wit worden.
—MSM bevat 34% zwavel, dus 3 gram MSM is de dosis—

(26) Het poeder van Koshtha fruit moet gemixed worden met Shivambu en ingenomen worden op de voorsgeschreven manier Als dit 12 jaar wordt volgehouden, zal het lichaam vrij worden van alle tekenen van de tijd, zoals rimpels en grijs haar. Men verkrijgt de kracht van 1000 olifanten en men leeft zolang als de maan en de sterren zullen bestaan.
—Koshtha is Alpinia Galanga ofwel Laos—

(27) Als een poedervorm van peper en Trifala Churna (een mix van Terminalia Bellirica, Terminalia Chebula and Phyllanthus Emblica = Amla = Emblica Officinalis) regelmatig worden gemixt, verkrijgt men de straling van de Goden.

(28,29) Het extract van mica en zwavel moet worden opgelost in Shivambu en regelmatig worden genomen. Het verminderd de stoornis van waterzucht en reuma. Men wordt goddelijk sterke en stralend. Hij kan een lang leven genieten en hij kan de dood aan.

(30) Degene die Shivambu regelmatig gebruikt en purgerend, zout en zure voeding vermijdt kan snel genieten van de vruchten van zijn meditatie en deze methode.
—Genesis 1-29: “Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn”—

(31) Hij zal vrij zijn van menselijke ziekten. Hij zal een goddelijk, stralend lichaam krijgen net als Shiva. Hij kan zich al scheppend als een God door het universum bewegen.

(32) Degene die regelmatig het sap van de Neem-bladeren nuttigt, puur of vermengd met shivambu, verwerft de status van een yogi en wordt stralend als een god.

(33) Iedereen kan zich van ziekte bevrijden door een jaar lang regelmatig shivambu te drinken met daarin het poeder van Neem-bast en pompoen gemengd.

(34) Men kan het mengsel van lotuswortel, mosterdzaad en honing met shivambu mengenen dit innemen. Dit maakt het menselijk lichaam uitzonderlijk licht en energiek.

(35) Gelijke hoeveelheden van mahua vruchten en triphala, dagelijks ingenomen met shivambu, zorgen ervoor dat alle ouderdomsverschijnselen en allerlei ziektes verdwijnen.

(36) Degene die iedere morgen gelijke hoeveelheden mineraalzout en honing nuttigt, gevolgd door het drinken van de eigen urine, verwerft een lichaam met goddelijke eigenschappen.

(37) Een mengsel van gelijke hoeveelheden zwavel, gedroogde vruchten van de amla en nootmuskaatpoeder kan dagelijks worden ingenomen, gevolgd door shivambu. Dit zal alle ziektes doen verdwijnen.

(38) Men dient regelmatig melk en shivambu te drinken. Als dit zeven jaar lang wordt gedaan, verdwijnen allemenselijke ziekten en wordt het lichaam sterk en gevoed.

(39) Degene die eerst amritakapoeder neemt, gevolgd door het drinken van shivambu, kan zeker de dood overwinnen.

(40) Degene die de eigen urine drinkt mat daardoorheen honing of suiker, zal zeker binnen zes maanden van welke kwaal dan ook zijn genezen. Hij wordt uitermate helder in zijn hoofd en krijgt een melodieuze stem.

(41) Het innemen van gemberpoeder direct gevolgd door het drinken van de eigen urine, rekent absoluut met iedere ziekte af.

(42) Door iedere ochtend shivambu te drinken en vervolgens op nirgundi bladeren te kauwen, verkrijgt men kracht, een scherp gezichtsvermogen en succes in alles wat men doet.

(43) Mansheel poeder kan worden opgelost in shivambu en op het lichaam worden aangebracht. Dit maakt het lichaam gezond en de haren worden weer zwart.

(44) En nu, O Parvati, zal ik je het proces van masseren met shivambu uitleggen. Als een dergelijke massage volgens de regels wordt uitgevoerd, plukt men de vruchten van deze methode en kan men geestelijk groeien.

(45) Men vangt shivambu op in een stenen schaal en kookt het in tot een vierde deel. Na de afkoeling kan het ingemasseerd worden.

(46) Er zijn bepaalde mantra’s die men kan zingen bij de toepassing van shivambu. Als men met de schaal urine opvangt, reciteert men de mantra:”Aum Hrim Klim Bhairavaya Namaha”.
Dan neemt men de pot in handen . Wanneer men de urine drinkt, reciteert men de mantra:”Aum Shrim Klim Uddamaneshwaraya Namaha”.
Zo zal men vrij zijn van zonde en gebreken.

(47) Wanneer men urineert is de te herhalen mantra:”Aum Sarvam Sristhi Prabhave Rudraya Namaha”.

(48) Shivambu dient dan op het gehele lichaam te worden aangebracht. Dit is uitermate voedend en kan alle ziekten genezen.

(49) Degene die deze methode volgt, kan goddelijke kracht verkrijgen met dit proces. Een yogi kan op deze manier de koning der goden worden. Zij bewegingen kennen geen beperkingen meer. Hij zal de kracht van tienduizend olifanten hebben. Hij kan ieer soort voedsel eten en verteren.

(50) Urine die niet tot een vierde is ingekookt dient men niet voor lichaamsmassage te gebruiken. Het kan het lichaam slap en vatbaar voor ziekten maken.

(51) Ongekookte urine dient men dus niet voor massage te gebruiken. Als men de ingekookte urine gebruikt voor massage is dat zeer gezond voor het lichaam. Men kan op deze manier veel beereiken.

(52) Degene die deze methode volgt, kan de dood overwinnendoor shivambu te drinken en op het lichaam aan te brengen door middel van massage.

(53) De urine en ontlasting vaniemand die regelmatig shivambu drinkt, kan goud en witte kleur geven. Degene die een mengsel van shiro-amrit, dauw en shivambu gebruikt voor het inmasseren van zijn lichaam, verwerft uitzonderlijke kracht en zal vrij zijn van iedere ziekte.

(54) Degene die drie jaar lang iedere ochtend zijn urine drinkt, en daarbij bittere en scherpe dingen in zijn maaltijden achterwege laat, zal zijn lust overwinnen en meester over zijn begeertes worden.

(55 en 56) Men neme geroosterde kikkererwten en ruwe suiker, gevolgd door het drinken van shivambu. Daarna masseert men het lichaam met urine. Zo verwerft men het vermogen om van grote afstand scherp te zien en goed te ruiken. Men blijft gezond en het lichaam wordt licht en energiek.

(57) O echtgenote van de koning der goden! Degene die één gram piper longum en één gram zwarte peper inneemt gevolgd door het drinken van shivambu, zal binnen een maand een melodieuze stem krijgen en vrij zijn van alle ziekten.

(58) Men neemt eerst gedroogde gemberpoeder en drinkt vervolgens shivambu. Dit maakt uitzonderlijk sterk; men krijgt de kracht van tienduizend olifanten. Zijn jeugdigheid zal zelfs vrouwen van goddelijke afkomst aantrekken.

(59) O vrouw van Shiva! Men neemt terminalia chebula, roostert deze en maakt er poeder van. Daarna drinkt men shivambu. Dit reinigt het lichaam en geeft het goddelijke uitstraling. Het zorgt ook voor een vrolijk gemoed.

(60) En degene die shivambu drinkt na het innemen van een mensel van gelijke hoeveelheden amrita, triphala, kadu gedroogde gember, komeijnzaadje en de piper longum wortel, alles in poedervorm, en die tevens een dieet van uitsluitend rijst en melk volgt, zal binnen een jaar inzicht in de Schriften hebben.

(61) Degene die dit een jaar lang toepast, zal zeer sterk en dapper worden. Degene die dit drie jaar doet, zal als het ware een god op aarde worden. Hij zal een goede spreker worden en het hele universum zal hem zichtbaar worden.

(62) Degene die een mengsel van shivambu en het poeder van de vijf delen van de sharapunkha (devnal-plant) drinkt, wordt heer en meester in meditatie. Hij zal leven in spirituele extase.

(63, 64) O grote godin! Men neemt het poeder van gedroogde gember, suiker, ghee, honing en het sap van nirgundi bladeren, gevolgd door shivambu. Binnen een maand wordt het lichaam sterk en gezond. Na een jaar geniet men alle voordelen van deze methode en meditatie.

(65) Men neemt gelijke hoeveelheden zwart en witte sesamzaadjes tesamen met karanjazaadjes (Pongamia Glabvi) en het sap van neem bladeren. Daarna drinkt men shivambu. SPoedig ervaart men de resultaten van deze leefwijze en meditatie.

(66, 67) Men roosrtert opiumzaden op een open vuur en mengt 1/32 gram ervan met shivambu. Degene die dit drinkt verwerft volledige beheersing over de ejaculatie van sperma en zal onoverwinnelijk zijn in sexuele gemeenschap. Hij zal controle hebben over zijn ademhaling, zijn begeerte, zijn agressie en zijn overige mentale emoties. Hij zal een lang en energiek leven leiden.

(68) O godin! Triphla Churna, Nirgundi en Turmeric dienen vermengd en ingenomen te worden, gevolgd door shivambu. Degene die dit gedurende drie maanden doet, wordt een symbool van geleerdheid en verwerft een uitstekend gezichtsvermogen. Bovendien krijgt zijn lichaam een goddelijke glans.

(69) Degene die regelmatig wat Bhringaraj en honing tot zich neemt en vervolgens shivambu drinkt, zal na zes maanden vrij zijn van ouderdom en een scherp (in)zicht ontwikkeld hebben.

(70) Men mengt poeder van de bast van de neem boom, van de wortels van de Chitraka (Plumago Zeylancia) en van de wortels van Piper Longum met shivambu. Indien men dit mengsel regelmatig drinkt verkrijgt men binnen zes maanden goddelijke kracht.

(71) Men drinkt de wortel van de rode Apamarg (Achyranthus Aspara), van de Chakramarda (Chenopodium Album) met sap van Neem bladeren, gevolgd door shivambu.

(72) Degene die dit doet zal vrij van alle ziekten en tekenen van ouderdom, zoals rimpels en grijs haar, blijven. Hij zal shcerp en ver kunnen zien, tot kilometers en kilometers ver.

(73) Hij zal een scherp gehoor tot op grote afstand hebben en in staat zijn gedachten van andere mensen te lezen. En o Godin, zelfs de mooiste princessen zullen zich tot hem aangetrokken voelen.

(74) Een kleine hoeveelheid Kanheri (Nerium Odorum) kan samen met shivambu worden ingenomen; epilepsie en andere stoornissen verdwijnen binnen een jaar.

(75) Men neem gelijke hoeveelheden van het sap van de witte Gunja (Abrus Precatorius) zaden, van Sharapunkha (Devnal) bladeren en van het poeder van de Chakramarda (Chenopadium Album) en het poeder van Matulung (Mahalung) wortel.

(76, 77) Dit maakt men met shivambu tot een pasta. Van deze pasta maakt men kleine pilletjes ter grootte van een erwt. Men neemt iedere dag een van deze pillen, gevolgd door shivambu. Wanneer men dit een maand lang doet, reinigt het lichaam zich zo grondig, dat men vrij zal zijn van iedere ziekte.

(78) Men neemt de hars van de Banianboom (Ficus Bengalensis) en mengt het met poeder van Karanja (Pongamia Glabra)-zaden. Vervolgens voegt men een kleine hoeveelheid Opium toe. Dit dient men vroeg in de morgen inte nemen, gevolgd door shivambu.

(79) Degene die dit doet, zal binnen zes maanden de jeugdigheid van een jongen van 16 bezitten. Hij kan zich naar wens onzichtbaar en weer zichtbaar maken.

(80) Men mengt het sap van Kavali bladeren en Bhringaraj bladeren met honing, suiker en ghee. Dit vormt een dikke pasta die, als men die regelmatig inneemt, de tekenen van ouderdom zoals grijs haar voorkomt.

(81) Men nem komijnzaadjes, witte mosterdzaadjes en Turmeric, maakt er poeder van en neemt dit regelmatig in. Dit helpt eveneens bij het overwinnen van ouderdomsverschijnselen.

(82) Men neemt zwarte Moringa Pterygasperma, Jatamamsi en witte Mosterdzaadjes, lost deze op in honing en ghee, en neemt dit regelmatig in. Dit maakt iemands lichaam zo mooi als dat van de halfgoden de Ghandharvas.

(83) Men neemt Kalanemi Veesh (Guggul) en de wortel van Bhargika (Clerodendron Serrotum), lost deze op in boter en maakt er een pasta van. Wannner men dit regelmatig inneemt tesamen met shivambu, krijgt men een mooie uitstraling.

(84) Men neemt Jalakesarmos en de zaden van de Sapindus Laurifolius, maakt er poeder van en mengt het met shivambu. Wanneer men dit regelmatig inneemt, verkrijgt men binnen een jaar een stralende persoonlijkheid, gelijkend op de beroemde koning Udayan, koning der Vatsas, en men is niet meer onderworpen aan het verouderingsproces.

(85) O Godin, indien een beoefenaar van deze methode iedere ochtend urine opsnuift door de neus, zal hij genezen worden van alle ziekten die veroorzaakt worden door een teveel aan een van de drie elementen Kapha, Vata of Pitta. Hij zal een gezonde eetlust hebben en zijn lichaam zal sterk en gezond worden.

(86) Als iemand zijn lichaam drie maal daags en driemaal ’s nachts inmassert met shivambu, zal hem een lang leven beschoren zijn.

(87) Als een beoefenaar O Parvati, zijn lichaam drie keer per dag en nacht inmassert met shivambu, zullen lichaam en spieren sterk worden en hij zal voortdurend in extase zijn. Hij zal een gezond en vriendelijk hart en een liefdevolle uitstraling hebben.

(88) O Parvati, ook degene die een keer per dag zijn lichaam met urine inmassert, krijgt een sterk en krachtig lichaam.

(89) Na drie jaar heeft het lachaam een prachtige glans en is men meester in kunst en wetenschap. Men wordt welbespraakt en krijgt een mooie stem en zal leven zo lang als de maan en sterren bestaan.

(90) O Godin, nu zal ik ingaan op de verschillende methoden die gevolgd dienen te worden al naargelang de zes jaargetijden.

(91) O Parvati, in de lente (maart-april) neemt men Haritaki (Terminalia Chebula) poeder met honing, tegelijkertijd neemt men ook poeder van gedroogde gember met honing, gevolgd door het drinken van shivambu.

(92) Deze methode zorgt voor het verdwijnen van 20 soorten ziekten veroorzaakt door een teveel aan Kapha, 40 soorten ziekten veroorzaakt door een teveel aan Pitta en 80 soorten ziekten veroorzaakt door een teveel aan Vata.

(93) O grote Godin, in de lente dient met bitter en scherp voedsel te vermijden. Dit zorgt ervoor dat de ledematen zich goed ontwikkelen en gevoed worden.

(94, 95) O grote Godin, in de zomer (mei-juni) neemt men gelijke hoeveelheden Haritaki (Terminalia Chebula)-poeder en Peepar (Piper Longum) en men neemt dit in met ruwe suiker gevolgd door het drinken van shivambu. Dit doet alle kwalen verdwijnen enmaakt het lichaam licht. Het scherpt het gezichtsvermogen, en de beoefenaar van deze methode zal er veel baat bij vinden.

(96, 97) Gedurende het regenseizoen (juli-augustus) neemt men Haritaki (Terminalia Chebula) poeder, poeder van de Peepar (Piper Longum) en Saindhav zout en mengt dit. Men neemt dit in gevolgd door het drinken van Shivambu. Degen die dit doet, zal vrij van ziekten zijn en zijn lichaam zal stralen. Als hij het poedermengsel met melk inneemt, zal zelfs vuur hem geen kwaad kunnen doen, laat staan bij hem in de buurt komen.

(98, 99) Gedurende het Sharad seizoen (september-oktober) neemt men Haritaki (Terminalia Chebula)-poeder, poeder van de vruchten van de Terminalia Belavica en kristalsuiker en mengt dit. Dit mengsel neemt men in gevolgd door het drinken van Shivambu. Deze methode reinigt het lichaam, maakt het vrij van ziekte en verschaft het de mogelijkheid zich snel voort te bewegen. En, o echtgenote van de Koning der Goden, men zal binnen korte tijd een uitstekend beoefenaar van yoga worden.

(100, 101) Gedurende het Hemanta seizoen (november-december) neemt men poeder van gedroogde gember, Amvla (Vruchten van de Phylontus Emblica) en Haritaki (Terminalia Chebula) en men neemt dit mengsel in gevolgd door het drinken van Shivambu. Degene die dit doet, zal vriuj van ziekte zijn. Alle afwijkingen in vloeistoffen evanals tekorten aan mineralen worden gecorrigeerd. Het gezichtsvermogen wordt beter. ZOnder moeite verwerft men kennis en een goed spraakvermogen.

(102, 103) Gedurende het Shishir-seizoen (jan-feb) neemt men een mengsel van Terminalia Chebula, peper en gedroogde gember. Dit geneest een aantal ziekten en reinigt het lichaam; degene die dit doet, zal zo sterk worden als honderd olifanten en de tekenen van ouderdom zullen verdwijnen. De beoefenaar zal alwetend worden en alle levende wezens zullen affectie voor hem voelen.

(104, 105 en 106) O Godin, gedurende de periode van het innemen van de eigen urine dienen de volgende dingen absoluut vermeden te worden: groente in de vorm van bladeren, bloemen of peulvruchten van planten zoals Kodra, linzen, zwarte peulen, etc; granendie winderigheid veroorzaken; pittig, scherp, bitter, zout en zuur voedsel; sexuele gemeenschap. Het vermijden hiervan draagt bij aan een succesvollen beoefening van yoga. handelingen die tegen deze voorschriften ingaan, kunnen onverwachte moeilijkheden veroorzaken.

(107) O mijn geliefde Parvati! Ik heb je nu alle details van Shivambu Kalpa verteld. Deze informatie is geheim en dient goed bewaakt te worden. vertel het niet zomaar aan iedereen door.