Als een klant bij je komt met oogproblemen. Wat moet je dan controleren?

Hoe goed is de klant ge-aard?

Veel klanten komen omdat ze beter willen zien. Maar de meesten behandelen hun ogen als een losstaand iets. Zien is een totaal lichaams ervaring. Als iemand werkelijk goed en ontspannen kan zien, kan dat gevoeld worden in de buik en het sacrum. Aarding is belangrijk omdat ongezonde energieen afgevoerd moeten kunnen worden naar de aarde. Vooral bijzienden houden hun energie te hoog vast. Soms DENKEN ze dat ze goed geaard zijn. Maar aarding is een kwestie van rust en ruimte in het hoofd en is aarde VOELEN.

Wat is de status van het sphenoid?

Door het sphenoid lopen de oogzenuwen. Zie de pagina over het sphenoid. Het sphenoid moet recht staan anders zal de zenuwbaan een lichte knik hebben waardoor de signalen niet goed het visuele pad kunnen vervolgen.

Hoe hoog is het stressnivo in het lichaam?

Het RAS, amygdala’s en de thalamus kunnen last hebben van hoge stress. Goed zicht kan niet als er een “trauma” is waarin continue onveiligheid wordt ervaren. Of als de thalamus overladen is met prikkels. Of als er teveel automatische stress patronen in de amygdala’s zitten.

Zijn er spanningen in de nek?

Er lopen heel veel zenuwbanen door de nek. Als de nek gespannen is kunnen de signalen niet goed door komen. Vooral astigmatisme (=cilindrische afwijking) heeft meestal te maken met een nek spanning. Het hoofd hoort recht op de nek te staan. Elke afwijking naar links, rechts, draaing, tilt naar voren of achter en opgeheven kin of ingetrokken kin heeft consequentis voor de ogen. Die moeten immers de horizon weer recht zien te krijgen met hun kleine externe oogspiertjes.

Is de occiput ontspannen?

Alle zenuwbanen van en naar het lichaam lopen via de nek en de occiput. Het is niet mogelijk om echt goed geaard te zijn als er spanning in de occiput zit.

Hoe goed is de voeding van de klant?

Veel mensen hebben last van staar, floaters, problemen met het netvlies of macula. Die zijn voor een heel groot gedeelte te voorkomen en soms zelfs te genezen door juiste natuurlijke voeding. Dat gaat heel ver. Verse groene groenten en fruit. Weglaten van alle bewerkte voeding. Dit is de basis, maar hier valt veel meer over te zeggen. Dat gaat het doel van deze scriptie voorbij.