https://www.news-medical.net/health/How-Does-the-Suprachiasmatic-Nucleus-(SCN)-Control-Circadian-Rhythm.aspx

Het optisch chiasme is het kruispunt van de visuele zenuwbanen. In de onderstaande afbeelding kun je zien dat de beelden van elk oog naar beide hersenhelften gaan.

Visuele Paden door de Hersenhelften

Het Visuele Pad

Hierin kun je zien dat er vanaf elk oog een deel naar de linker hersenhelft gaat en een deel naar de rechter hersenhelft. Je kunt zien dat:

  • Alles aan de linkerkant van je periferie gaat naar de rechterhersenhelft
  • Alles aan de rechterkant van je periferie gaat naar de linker hersenhelft
  • Alle visuele informatie wordt door elk oog zowel naar de linker- als de rechter-hersenhelft gestuurd

Hypofyse

Hypofyse

Het hersenaanhangsel of de hypofyse is een klier midden in het hoofd, onder de hersenen, die vele hormonen afscheidt. De hypofyse vervult een belangrijke rol bij de regulering van een groot aantal hormonen. De klier is ongeveer één centimeter en is gelegen in een holte die het Turkse zadel heet, achter de neusrug. De hypofyse scheidt 9 hormonen af die de homeostase reguleren.

De hypofyse is opgebouwd uit drie delen:

  • voorkwab (pars anterior of adenohypofyse)
  • achterkwab (pars posterior of neurohypofyse)
  • middenkwab (pars intermedia), bij mensen vrijwel niet aanwezig

De achterkwab van de hypofyse staat met lange axonen direct in verbinding met de hypothalamus. De voorkwab van de hypofyse is via een poortaderstelsel verbonden met de hypothalamus. De hypothalamus reageert op hormonen in het bloed en stuurt hormonen naar de hypofyse wanneer er meer of minder van een hormoon nodig is. (HPA-as, hypothalamus-pituitary-adrenal axis).

Cranio techniek om de hypofyse te melken via het turks zadel…?? Daar mee beinvloed je dan ook het optisch chiasme. Ofewel oefeningen zoasl fuseren beinvloeden het optisch chiasme en zijn voelbaar als een prikkeling in het voorhoofd. De hypofyse wordt daardoor beinvloed. Te veel oefenen kan in het begin hoofdpijn opleveren.